Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wydział Chemiczny

Opis studiówStudia Podyplomowe „Zabezpieczenia Przeciwkorozyjne” powstały w 1970 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi i aspektami praktycznymi korozji i ochrony metali z uwzględnieniem problematyki przemysłowej. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę: z podstaw korozji, metaloznawstwa korozyjnego, inżynierii korozyjnej, powłokowych systemów korozyjnych, ochrony elektrochemicznej oraz monitorowania i diagnostyki korozyjnej.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2014 r.

Liczba godzin

250 godzin

Opłaty

4 000 zł. za semestr

Informacje i zgłoszenia

mgr inż Elżbieta Stankiewicz
tel. 58 347 10 92
e-mail: elzbieta.stankiewicz@pg.gda.pl

Kierownik

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
tel. 58 347 24 83
e-mail: kazimierz.darowicki@pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.korozja.pl/index.php/pl/