Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wydział Chemiczny

ProfileStudia Podyplomowe „Zabezpieczenia Przeciwkorozyjne” powstały w 1970 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi i aspektami praktycznymi korozji i ochrony metali z uwzględnieniem problematyki przemysłowej. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę: z podstaw korozji, metaloznawstwa korozyjnego, inżynierii korozyjnej, powłokowych systemów korozyjnych, ochrony elektrochemicznej oraz monitorowania i diagnostyki korozyjnej.
Period

2 semestry

Start date

październik 2020 r.

Hours

250 godzin

Costs

5 000 zł. za semestr

Information

mgr inż Elżbieta Stankiewicz
tel. 58 347 10 92
e-mail: elzbieta.stankiewicz@pg.gda.pl

Manager

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
tel. 58 347 24 83
e-mail: kazimierz.darowicki@pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.korozja.pl/index.php/pl/