Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileStudia przygotowujące do pracy na stanowisku inżyniera zapewnienia jakości. Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu. Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Adresatami studiów są również pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie narzędzi jakościowych oraz zdobyć niezbędną w zawodzie inżyniera jakości wiedzę techniczną, a także pracownicy innych działów, którzy zamierzają ubiegać się o pracę w działach jakości. Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży technicznej w regionie i w całej Polsce.
Period

2 semestry

Start date

Zapraszamy do składania dokumentów na IV edycję 2018/2019

Hours

206

Costs

3250 zł za semestr (istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty)

Information

Małgorzata Rejmer
tel. 58 347 24 55
e-mail: malgorzata.rejmer@zie.pg.gda.pl
Sekretariat:
pokój 817, Gmach B
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00
godziny przyjęć słuchaczy studiów podyplomowych:
poniedziałek: 13:00-16:00
czwartek: 11:00-14:00

Manager

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG
tel. 58 347 23 79
e-mail: piotr.grudowski@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej:
http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej/