Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie w kulturze

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileAbsolwent tych studiów poznaje różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych dyscyplin uzupełniających, związanych z szeroko rozumianą kulturą. Dzięki temu zyskuje określoną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim bardzo pożądane umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na realizowanie własnych przedsięwzięć kulturalnych lub na rozszerzanie zakresu działania organizacji kultury, w której pracuje.
Period

2 semestry

Start date

styczeń 2021 r.

Hours

170

Costs

1800 zł. za semestr

Information

mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska
ul. Traugutta 79, Dziekanat
tel. 48 58 347 19 22
e-mail: edamps@zie.pg.edu.pl

Manager

dr Marta Szeluga-Romańska
tel. 48 58 348 60 06
e-mail: msr@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej:
https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-w-kulturze/