Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie projektami budowlanymi

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ProfileStudia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane, szeroko poszukiwane w branży budowlanej, kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy. Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć. Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane. Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych). Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także udoskonalą umiejętności menadżerskie.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

176

Costs

8 500 zł za całość studiów, istnieje możliwość zapłaty za każdy semestr oddzielnie (4 250 zł x 2 semestry), na prośbę słuchacza - również w ratach.
Opłata wpisowa wynosi 300 zł.

Information

mgr Aleksandra Lewandowska
ul. G. Narutowicza 11/12
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek Żelbet, pok. 101
tel. 48 58 347 26 96
e-mail: aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl

Manager

dr inż. Beata Grzyl, profesor PG
tel. 48 58 347 20 83
e-mail: beata.grzyl@pg.edu.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: https://wilis.pg.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe/