Zgłoszenie na konferencję

Zgłoszenie na konferencję prosimy przesyłać drogą mailową na adres stuknut@pg.edu.pl wypełniając kartę zgłoszenia.

Karta zgłoszenia