WAŻNE TERMINY

  • rejestracja uczestnictwa i złożenie streszczenia referatu –  do 31.03.2019 (należy wypełnić formularz:karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencjii przesłać na adres: stuknut@pg.edu.pl),
  • zawiadomienie o zakwalifikowaniu referatów –  do 19.04.2019,
  • przesłanie pełnych tekstów referatów – do 31.05.2019,
  • wniesienie opłaty konferencyjnej –  do 31.05.2019,
  • wypełnienie formularza STAP  „karta zgłoszenia na rejs STS POGORIA” oraz ubezpieczenie się od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (kartę zgłoszenia na rejs oraz kopię polisy należy przesłać do dnia 25.09.2019 na adres: stuknut@pg.edu.pl),
  • komunikat nr 2 – 01.10.2019,
  • rozpoczęcie konferencji – 26.10.2019.