Zakres tematyczny

Wyniki prac naukowych bądź aplikacyjnych, będące rezultatem działalności studenckich kół naukowych w zakresie szeroko rozumianej techniki, w tym: inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, transporcie lądowym, powietrznym i morskim, telekomunikacji, informatyki, a także biomechaniki, inżynierii biomedycznej, ochrony środowiska, zarzadzania projektami itp.

Uczestnicy konferencji oraz prezentacje referatów

Założeniem Konferencji jest udział studentów w liczbie przekraczającej 60% ogółu uczestników rejsu. Nauczyciele akademiccy opiekujący się rozwojem naukowym studentów mogą wziąć udział w konferencji pod warunkiem udziału 2 studentów z referatami, przy czym każdy ze studentów musi zaprezentować 1 referat (referaty mogą być wspólne z opiekunami). Nie przewiduje się uczestnictwa w konferencji studentów lub doktorantów bez referatów. Referat powinien być przygotowany w programie Power Point, zaś czas jego prezentacji nie powinien przekraczać 15 min. Organizatorzy zapewniają dostępność laptopa oraz rzutnika.