Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. - Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski - Politechnika Warszawska,

dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. nadzw. – Politechnika Warszawska,

dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. - Politechnika Gdańska,

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. -  Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko - Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Michał Woźniak -  Politechnika Wrocławska,

dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw. -  Akademia Górniczo-Hutnicza.