Komitet Organizacyjny

  • Marek Dzida -przewodniczący
  • Małgorzata Bikonis -sekretarz
  • Janusz Kozak-członek
  • Wiesław Tarełko -członek