KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa zawierają wszelkie wydatki związane z:

  • dojazdem z Polski do portu zaokrętowania,
  • dojazdem z portu wyokrętowania do Polski,
  • wyżywieniem od dnia zaokrętowania do dnia wyokrętowania,
  • zakwaterowaniem na żaglowcu kubrykach 8-, 10-, 12-osobowych,
  • koszty związane publikacją artykułów w czasopismach naukowych znajdujących w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (dotyczy tylko artykułów które przeszły pozytywnie proces recenzowania).

Uwaga: koszty uczestnictwa nie zawierają wydatków związanych z ubezpieczeniem się uczestników rejsu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 2350,-zł dla studentów I, II i III stopnia studiów,
  • 2550,-zł dla opiekunów naukowych (pracowników uczelni wyższych)

Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do 31.05.2019 na konto Konferencji:
BZ WBK  40 1090 1098 0000 0001 2023 3750, z adnotacją: „STUKNUT’19 – imię i nazwisko”.

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW UCZESTNICTWA

Organizatorzy konferencji przewidują zwolnienie od kosztów uczestnictwa jednego studenta I lub II stopnia studiów, który zaproponuje najlepszy referat. Decyzję o zwolnieniu od opłaty konferencyjnej podejmie Komitet Naukowy na podstawie:

  • otrzymania pełnego tekstu artykułu zakwalifikowanego do publikacji w czasopiśmie naukowym,
  • oceny merytorycznej artykułu (zawartość merytoryczna, oryginalność, samodzielność przeprowadzonych badań).