Komitet Naukowy

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski – Politechnika Warszawska,
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko – Politechnika Gdańska,
  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. – Politechnika Gdańska,
  • dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. – Politechnika Gdańska,
  • dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw. – Akademia Górniczo–Hutnicza,
  • dr hab. inż. Michał Woźniak, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska,
  • dr inż. Jerzy Kowalski – Akademia Morska w Gdyni.