PROGRAM KONFERENCJI

II KONFERENCJA
Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’16
21.10 – 30.10.2016 r.

Ogólny program konferencji

godz. sobota - 22.10.16 dzień I
konferencji
dzień II
konferencji
dzień III
konferencji
dzień IV
konferencji
sobota - 29.10.16
0730 przyjazd
uczestników
konferencji i
zaokrętowanie na
STS POGORIA
śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
0800 podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
1040-1050 otwarcie
konferencji
      zakończenie
konferencji
1050-1140 referat
plenarny 1
referat
plenarny 2
referat
plenarny 3
referat
plenarny 4
czas wolny
i wyjazd
uczestników do
kraju o godzinie
podanej podczas
podniesienia
bandery
1140-1200 referat 1 referat 11 referat 21 dyskusja
panelowa
i zakończenie
konferencji
1200-1220 referat 2 referat 12 referat 22
1220-1240 referat 3 referat 13 referat 23
1240-1300 referat 4 referat 14 referat 24
1330-1430 obiad obiad obiad obiad obiad
1600-1620 szkolenie z
zakresu bezpieczeństwa na
STS POGORIA
referat 5 referat 15 referat 25 dyskusje
kuluarowe
1620-1640 referat 6 referat 16 referat 26
1640-1700 referat 7 referat 17 referat 27
1700-1720 referat 8 referat 18 referat 28
1720 -1740 referat 9 referat 19 referat 29
1740-1800 referat 10 referat 20 referat 30
1830 kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja

 

 

Szczegółowy program konferencji

godz.

DZIEŃ I KONFERENCJI

1040-1050

OTWARCIE KONFERENCJI –

Przewodniczący konferencji: dr hab. inż. Marek DZIDA, prof. nadzw. PG

1050-1140

SESJA PLENARNA 1

PRZEWODNICZĄCY: dr hab. inż. Marek DZIDA, prof. nadzw. PG

Prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI

O potrzebie identyfikacji modeli dynamicznych

Sesja konferencyjna 1 pt. Środki transportu

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Grzegorz KLEKOT

1140-1200

Iga Kurcaba; Zbigniew Mysiakowski: Optymalizacja konstrukcji ramy nośnej wyczynowego roweru wodnego – REKTOR

1240-1300

Mateusz Bodych; Dominik Rodak: Projekt łazika kosmicznego BekkerTruck

1200-1220

Piotr Dąbrowski: Koncept ekologicznie - przyjaznego masowca napędzanego siłą wiatru - Gary Muwalt

1220-1240

Agnieszka Czaja: Regatowa łódź podwodna, napędzana mechanicznie NAUTILUS

1240-1300

Bartłomiej Michalski: Projekt i wykonanie hamowni obciążeniowej małej mocy z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Sesja konferencyjna 2 pt. Ochrona środowiska

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw. AGH

1600-1620

Weronika Kruszelnicka; Tomasz Cierlicki; Ola Madej; Adam Mroziński: Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej przez zastosowanie magazynu energii elektrycznej w warunkach znowelizowanej ustawy o OZE

1620-1640

Weronika Kruszelnicka; Tomasz Cierlicki; Ola Madej; Adam Mroziński: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok

1640-1700

Jakub Nowicki; Sylwia Polasz: Analiza stosowanych rozwiązań technicznych zmniejszających emisję NOx oraz SOx w aspekcie dyrektywy siarkowej (Konwencja MARPOL)

1700-1720

Małgorzata Dutka: Nowoczesna konwersja energii

1720 -1740

Agnieszka Rumowska; Mariusz Mazurek: Detektory promieniowania jonizującego w radiochromatografii cienkowarstwowej i ich zastosowanie w ochronie środowiska

1740-1800

Hanna Pamuła: Wstępne badania nad opracowaniem systemu akustycznego monitoringu ptaków migrujących nocą

godz.

DZIEŃ II KONFERENCJI

1050-1140

SESJA PLENARNA 2

PRZEWODNICZĄCY: dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG

 

dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. AM

Tendencje rozwojowe silników spalinowych

Sesja konferencyjna 3 pt. Wymiana ciepła

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Jacek DZIURDŹ, prof. nadzw. PW

1140-1200

Jolanta Krupa: Doświadczalna weryfikacja współczynników przenikania ciepła na przykładzie firewall’a bolidu klasy Formuły Student

1240-1300

Tomasz Kosztyła; Bartosz Michalski: Nagrzewanie silnika z aktywnym układem chłodzenia

1200-1220

Bartosz Węcki; Tomasz Maciąg: Wykorzystanie indukcyjnego pieca próżniowego do wytwarzania stopów z pamięcią kształtu

1220-1240

Sylwia Jędraszko; Mariusz Mazurek: Badanie odporności ubrania strażackiego typu Nomex na promieniowanie cieplne

1240-1300

Krzysztof Ochałek: Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach cienkościennych

Sesja konferencyjna 4 pt. Akustyka, drgania - identyfikacja

Przewodnicząca sesji: dr Agnieszka DĄBROWSKA

1600-1620

Mateusz Bodych; Dominik Rodak: Wstępny projekt budowy stanowiska do pomiaru drgań sprzężonych giętno-skrętnych w wale korbowym

1620-1640

Piotr Deuszkiewicz: Modelowanie układów dynamicznych w ujęciu inżynierskim na przykładzie kompozytowego wału maszynowego

1640-1700

Daria Hemmerling; Wiesław Wszołek; Janusz Gajda: Badanie wpływu warunków otoczenia na diagnostyczne parametry akustyczne

1700-1720

Jacek Dziurdź: Wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania sygnałów w analizie zjawisk dynamicznych

1720 -1740

Weronika Szarpak; Mariusz Mazurek: Podręczny symulator do szacowania liczby ofiar trzęsień ziemi

1740-1800

Mariusz Mazurek: Zwiększenie mocy identyfikacji bojowych środków trujących analizowanych za pomocą ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej

godz.

DZIEŃ III KONFERENCJI

1050-1140

SESJA PLENARNA 3

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Wiesław TAREŁKO

dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG

Wpływ przewymiarowania spoin na odkształcenia pospawalnicze spoin pachwinowych w konstrukcji okrętu

Sesja konferencyjna 5 pt. Napędy

Przewodniczący sesji: dr inż. Mariusz MAZUREK

1140-1200

Bartosz Przepórski: Analiza układu przeniesienia napędu w ultra lekkiej łodzi zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi

1240-1300

Kajetan Pietrusa: Analiza układu sterującego hydroskrzydłami na przykładzie łodzi z napędem solarnym

1200-1220

Andrzej Cioch: Problematyka sposobu sterowania hydroskrzydłami w łodzi AGH Solar Boat

1220-1240

Jan Górecki: Monitorowanie oraz balansowanie ogniw akumulatorów w łodzi solarnej

1240-1300

Krzysztof Rudzki: Możliwości wykorzystania modelu neuronowego układu napędu statku

Sesja konferencyjna 6 pt. Różne

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. AM

1600-1620

Agnieszka Dąbrowska: Biomimetyzm i nanotechnologia - materiały i rozwiązania inspirowane naturą

1620-1640

Paweł Lubomski; Katarzyna Kosińska: Zagrożenia bezpieczeństwa protokołów komunikacji morskiej, lotniczej i lądowej

1640-1700

Maciej Hemmerling: Komunikacja interpersonalna środowisk akademickich

1700-1720

Jan Paszkowski: Ocena działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie

1720 -1740

Mariusz Mazurek: Zwiększenie mocy identyfikacji bojowych środków trujących analizowanych za pomocą ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej

godz.

DZIEŃ IV KONFERENCJI

1050-1140

SESJA PLENARNA 4

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko:

Systemy poszukiwania złóż węglowodorowych pod dnem morskim

1140-1230

Dyskusja panelowa i zakończenie konferencji