Komitet Naukowy

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski  Politechnika Warszawska,
  • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak   Politechnika Wrocławska,
  • dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw.  Akademia Morska w Gdyni,
  • dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw.   Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. nadzw. – Politechnika Warszawska,
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko  Politechnika Gdańska,
  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw.  Politechnika Gdańska,
  • dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw.   Politechnika Gdańska.