Komitet Organizacyjny

  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG  – Politechnika Gdańska– przewodniczący
  • mgr inż. Małgorzata Bikonis – Politechnika Gdańska  – sekretarz
  • dr hab. inż . Janusz Kozak, prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska – członek
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko – Politechnika Gdańska  – członek