PROGRAM KONFERENCJI

III KONFERENCJA
Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’17
20.10 – 27.10.2017 r.

Ogólny program konferencji

godz. czwartek - 19.10.17 dzień I
konferencji
dzień II
konferencji
dzień III
konferencji
dzień IV
konferencji
dzień V
konferencji
sobota - 28.10.17
0730   śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
0800 podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
podniesienie
bandery
1020-1040 przyjazd
uczestników
konferencji i
zaokrętowanie na
STS POGORIA
szkolenie z
zakresu bezpieczeństwa na
STS POGORIA
 
referat
plenarny 2
referat
plenarny 3
referat
plenarny 4
referat 30 czas wolny
i wyjazd
uczestników do
kraju o godzinie
podanej podczas
podniesienia
bandery
1040-1100 referat 31
1100-1120 referat 32
1120-1140 referat 3 referat 12 referat 21 referat
plenarny 5
1140-1200 referat 4 referat 13 referat 22
1200-1220 referat 5 referat 14 referat 23 zakończenie
konferencji
1330-1430 obiad obiad obiad obiad obiad obiad
1600-1620 szkolenie z
zakresu bezpieczeństwa na
STS POGORIA
otwarcie
konferencji
referat 6 referat 15 referat 24 dyskusje
kuluarowe
1620-1640 referat
plenarny 1
referat 7 referat 16 referat 25
1640-1700 referat 8 referat 17 referat 26
1700-1720 referat 9 referat 18 referat 27
1720 -1740 referat 1 referat 10 referat 19 referat 28
1740-1800 referat 2 referat 11 referat 20 referat 29
1830 kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja

 

 

Szczegółowy program konferencji

 

godz. DZIEŃ I KONFERENCJI
1600-1620 OTWARCIE KONFERENCJI –
Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI
1620-1720 SESJA PLENARNA 1
PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI
Prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
Dlaczego maszyny muszą się uczyć
Sesja konferencyjna 1 pt. Sapere aude
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Michał WOŹNIAK
1720-1740 Paweł Lubomski: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej
1740-1800 Tomasz Andrysiak: Detekcja anomalii w ruchu sieciowym WSN w zastosowaniu do inteligentnych systemów pomiarowych
godz. DZIEŃ II KONFERENCJI
1020-1120

(alternatywnie)
1600-1700
SESJA PLENARNA 2
PRZEWODNICZĄCY: Prof. dr hab. inż. Wiesław TAREŁKO
Dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
Proces opracowania i wdrożenia wyrobu na przykładzie pojazdu podwodnego do niszczenia min
Sesja konferencyjna 2 pt. Ad augusta per angusta
Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Lech ROWIŃSKI, prof. nadzw. PG
1120-1140
1700-1720
Artur Karczewski, Janusz Kozak: Elementy optymalizacji we wstępnym projektowaniu statków
1140-1200
1720-1740
Natalia Kaczorek: Propozycja algorytmu wspomagającego projektowanie
siłownika liniowego
1200-1220
1740-1800
Michał Kacperek: Koncepcja uniwersalnego stanowiska modułowego do badania układów napędowych
Sesja konferencyjna 3 pt. Panta rhei
Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Wiesław WSZOŁEK, prof. nadzw. AGH
1600-1620
1020-1040
Mateusz Żurawski: Propozycja modelu wału korbowego uwzględniającego sprzężenie giętno – skrętne drgań
1620-1640
1040-1100
Ciągło Sebastian: Analiza stateczności połączeń magnesów nadprzewodzących zawierających kompensatory mieszkowe
1640-1700
1100-1120
Jamka Karol: Analiza deformacji cienkościennych kompensatorów dylatacji wykonanych z materiałów metastabilnych
1700-1720
1120-1140
Paszkowski Jan: Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym
1720-1740
1140-1200
Martyna Jamróz: Niesłyszący a odbiór dźwięków
1740-1800
1200-1220
Anna Warowny; Michał Pawluś: Uniwersalny moduł harfy ze sterowaniem ultradźwiękowym
godz. DZIEŃ III KONFERENCJI
1020-1120

(alternatywnie)
1600-1700

SESJA PLENARNA 3
PRZEWODNICZĄCY: dr hab. inż. Jerzy KOWALSKI, prof. nadzw. PG

dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw. AGH
Sieci neuronowe jako nowa gałąź informatyki
Sesja konferencyjna 4 pt. Navigare necesse est
Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG
1120-1140
1700-1720
Agnieszka Czaja: Problemy modelowania własności wytrzymałościowych lin takielunku jednostek żaglowych
1140-1200
1720-1740
Katarzyna Malinowska: Porównanie komputerowych metod obliczania oporu jednostki żaglowej z metodą doświadczalną
1200-1220
1740-1800
Artur Karczewski, Barbara Zajączkowska: Wytrzymałość pętli szplajsowanych na linach podwójnie plecionych
Sesja konferencyjna 5 pt. Eppur si muove
Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof RUDZKI
1600-1620
1020-1040
Łukasz Kapusta, Maciej Krzesicki: Ocena możliwości dostosowania komory o stałej objętości do badań procesu samozapłonu hipergolicznych materiałów pędnych w warunkach niskiego i wysokiego ciśnienia
1620-1640
1040-1100
Jerzy Kowalski: Wpływ geometrii wtryskiwacza paliwa na skład spalin 4-suwowego silnika okrętowego
1640-1700
1100-1120
Dominika Cuper-Przybylska: Wpływ geometrii rozpylacza paliwa na parametry procesu spalania 4-suwowoego silnika okrętowego o zapłonie samoczynnym
1700-1720
1120-1140
Jan Nagórski: Badania eksperymentalne nad wpływem zmian geometrii rozpylacza paliwa na jego zużycie w 4-suwowym silniku okrętowych
1720-1740
1140-1200
Michał Hebzda: Modyfikacja układ zasilania silnika benzynowego w celu zasilania etanolem
1740-1800
1200-1220
Michał Domek: Opory ruchu pojazdu oraz minimalizacja oporów toczenia
godz. DZIEŃ IV KONFERENCJI
1020-1120

(alternatywnie)
1600-1700
SESJA PLENARNA 4
PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Michał WOŹNIAK
Dr n. med. Wiesław Królikowski
Głęboka Hypotermia w kontekście leczenia techniką pozaustrojowego wspomagania krążenia i oddychania typu ECMO
Sesja konferencyjna 5 pt. Vivere est necesse
Przewodnicząca sesji: dr Agnieszka Dąbrowska
1120-1140
1700-1720
Anna Szymonik: Znaczenie wody i człowieka dla ochrony środowiska - jednego z elementów zrównoważonego rozwoju
1140-1200
1720-1740
Kwater Michał: Wykorzystanie programów uczenia w głębokim uczeniu przez wzmacnianie. O istocie rozpoczynania od rzeczy małych
1200-1220
1740-1800
Paweł Ksieniewicz: Entropodynamiczny Filtr Percentylowy
Sesja konferencyjna 6 pt. Inter malleum et incudem
Przewodniczący sesji: dr inż. Tomasz ANDRYSIAK
1600-1620
1020-1040
Krzysztof Ochałek: Wpływ temperatury procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem - FSW - na wytrzymałość złącza
1620-1640
1040-1100
Bartosz Węcki: Technologia usuwania zanieczyszczeń ze stopu CuZn1 w warunkach obniżonego ciśnienia
1640-1700
1100-1120
Katarzyna Łyczkowska: Odporność złączy spawanych stali 304 i 304H na korozję międzykrystaliczną
1700-1720
1120-1140
Tomasz Cierlicki: Analiza efektywności działania wybranych systemów zrzutu ciepła w instalacjach solarnych
1720-1740
1140-1200
Iwona Borowicka: Badanie i analiza wielowalcowego procesu rozdrabniania na cele energetyczne wybranych nasion roślin bobowatych
1740-1800
1200-1220
Weronika Kruszelnicka: Analiza wpływu modyfikacji konstrukcji zespołu roboczego młyna walcowego na wybrane parametry procesu rozdrabniania
godz. DZIEŃ V KONFERENCJI
Sesja konferencyjna 7 pt. Hominis est errare
Przewodniczący sesji: dr inż. Paweł LUBOMSKI
1020-1040
1600-1620
Krzysztof Rudzki: Koncepcja symulatora nawigacyjnego planowania podróży z wykorzystaniem modelu neuronowego układu napędu statku
1040-1100
1620-1640
Agnieszka Dąbrowska: Mikroplastik w środowisku morskim –analiza problemu i studium przypadku regionów polarnych
1100-1120
1640-1700
Hanna Pamuła: Metody detekcji głosów ptaków z długookresowych nagrań nocnej wędrówki
SESJA PLENARNA 5
PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Wiesław TAREŁKO
1120-1200
1700-1740
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski
Uwagi o błędach popełnianych podczas formułowana zadania optymalizacji modelu dynamicznego
1200-1220
1740-1800
Zakończenie konferencji
PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI