• Przegląd Spawalnictwa

Katarzyna Łyczkowska:  Odporność odlewniczego stopu magnezu AZ91 na korozję elektrochemiczną

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/viewFile/940/935

 

  • Napędy i sterowanie

Piotr Szreder, Arkadiusz Adamczyk:  Stanowisko do pomiaru sprawności napędu elektrycznego w małych pojazdach podwodnych

http://nis.com.pl/magazine,226

 

  • Rudy i metale nieżelazne

Bartosz Węcki: Wpływ mocy roboczej indukcyjnego pieca próżniowego z zimnym tyglem na wielkość powierzchni międzyfazowej ciekły metal – faza gazowa

http://www.sigma-not.pl/publikacja-117719-wp%C5%82yw-mocy-roboczej-indukcyjnego-pieca-pr%C3%B3%C5%BCniowego-z-zimnym-tyglem-na-wielko%C5%9B%C4%87-powierzchni-mi%C4%99dzyfazowej-ciek%C5%82y-metal-%E2%80%93-faza-gazowa-rudy-i-metale-niezelazne-2018-12.html

 

  • Prace Wydziału Nawigacyjnego - Zeszyty

Artur Karczewski, Radosław Szmagliński:  Analiza wybranych metod obliczeniowych i eksperymentalnych wyznaczania charakterystyk amplitudowych jachtu żaglowego na fali regularnej

http://wn.umg.edu.pl/sites/default/files/files/prace_wn/33_2.pdf

Anna Malinowska, Artur Karczewski, Hanna Pruszko: Rewizja przybliżonych metod obliczania oporu całkowitego kadłuba z wykorzystaniem badań modelowych wybranego jachtu żaglowego

http://wn.umg.edu.pl/sites/default/files/files/prace_wn/33_4.pdf

Barbara Radoń-Zajączkowska, Janusz Kozak, Jakub Kowalski: Wytrzymałość drobnych elementów olinowania ruchomego wykonanych z Dyneemy

http://wn.umg.edu.pl/sites/default/files/files/prace_wn/33_6.pdf

 

  • Przegląd Mechaniczny

Piotr Wierzbic: Nieliniowa analiza elektromagnesu nadprzewodnikowego dla FCC przy użyciu MES

http://sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-58649320--piotr-wierzbic-.html

Dawid Kronenberger: Analiza termomechaniczna podstawy magnesu nadprzewodzącego LHC-CERN przy użyciu MES

http://www.sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-58649366--dawid-kronenberger-.html

Michał Pawluś: Cyfrowy przechyłomierz jachtowy z wbudowanym rejestratorem wyników

http://www.sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-58649389--michal-pawlus-.html

 

  • Energetyka Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo – Energetycznej

Aleksandra Bąk, Tomasz Cierlicki, Izabela Piasecka: Badanie i analiza wielowalcowego procesu rozdrabniania na cele energetyczne ziaren różnych gatunków ryżu

http://elektroenergetyka.pl/numer/223/streszczenia

 

  • COMBUSTION ENGINES, 2019, 177(2)

Jerzy Kowalski: The CFD analysis of influence the start of fuel injection (SOI) on combustion  parameters and exhaust gas composition of the marine 4-stroke engine

http://www.combustion-engines.eu/entityfiles/files/articles_published/2019-207.pdf

 

Dominika Cuper – Przybylska: Pressure measurement in the cylinder of four-stroke marine engine – simulation analysis

http://www.combustion-engines.eu/entityfiles/files/articles_published/2019-206.pdf

 

  • POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2018
  1. Bąk, I. Borowicka, T. Cierlicki, W. Kruszelnicka: WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA WYDAJNOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/art/2018_2.pdf

Adrianna Rzepkowska, Arkadiusz Adamczyk: BADANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO PRACUJĄCEGO W TRYBIE OFF-GRID

http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/art/2018_5.pdf

 

  • Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

Artur Karczewski, Katarzyna Malinowska, Hanna Pruszko: Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle

http://www.mechanik.media.pl/artykuly/rewizja-przyblizonej-metody-szacowania-oporu-calkowitego-kadluba-plynacego-w-przechyle.html