Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Adres do korespondencji: 
Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl

 

Wiadomości wysyłane na e-mail Komisji Stypendialnej są obsługiwane przez „system biletowy”. Oznacza to, że będzie można śledzić swoją wiadomość i sprawę na stronie internetowej Komisji Stypendialnej.

Ważne:

 1. Przed napisaniem wiadomości należy przeczytać Regulamin: 90% Waszych e-maili to pytania, na które odpowiedzi są Regulaminie.
 2. Należy pisać wyłącznie z „poczty studenckiej”(@student.pg.edu.pl) – dzięki temu wiemy, że Ty to Ty i możemy udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji (np.: związanych z Twoim konkretnym wnioskiem).
 3. Temat wiadomości musi być precyzyjny, jednoznacznie informujący nas jaka jest treść. Dzięki temu Twoja wiadomość zostanie przekazana do właściwej osoby, która pomoże rozwiązać Twój problem.

Korespondując z Komisją Stypendialną:

 1. Piszemy JEDNĄ wiadomość dotyczącą danej sprawy i czekamy na odpowiedź!
 2. Piszemy konkretnie, wyłącznie o rzeczach mających znaczenie dla istoty sprawy (np.: pytając o stypendium rektora nie opisujemy sytuacji materialnej).
 3. Odpowiadamy za pomocą przycisku „odpowiedz” - nie piszemy nowej wiadomość w tej samej sprawie;
 4. Piszemy pełną treść zapytania/sprawy, a nie po jednym zdaniu na maila – to nie jest komunikator a email.
 5. Podpisujemy się!
 6. Nie wysyłamy załączników, chyba, że zostaniecie o to poproszeni.