Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Terminy składania wniosków:

Zgodnie z §4 ust. 1  Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej wnioski o świadczenia stypendialne należy składać zgodnie z następującym terminarzem:

 • W semestrze zimowym:
  1. od pierwszego poniedziałku następującego po rozpoczęciu roku akademickiego;
  2. do trzeciego poniedziałku następującego po rozpoczęciu roku akademickiego.
 • W semestrze letnim:
  1. od pierwszego dnia roboczego następującego po rozpoczęciu semestru letniego;
  2. do dziesiątego dnia kalendarzowego następującego po dniu rozpoczęcia.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać w następujących terminach:
Semestr zimowy: 4 – 18 października 2021
Semestr letni: 24 lutego 2022 – 7 marca 2022