Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Co się dzieje po złożeniu wniosku: 

 1. W przypadkach wątpliwych, jak również z powodu braku jakiegoś dokumentu możesz zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów / informacji. W zależności od wagi braku możesz zostać również zaproszony do osobistego stawiennictwa oraz złożenia wyjaśnień w Komisji Stypendialnej.
 2. Wszelka korespondencja z Komisją Stypendialną, która wymaga dotrzymania terminu (np.: na dostarczenie dokumentu, złożenie wyjaśnień) odbywać się będzie za pośrednictwem listów (dlatego ważny jest poprawnie wpisany adres). Korespondencja mniej proceduralna odbywać się będzie za pośrednictwem wiadomości e-mail (na adres „studencki”).
 3. Status swojego wniosku można śledzić na portalu MojaPG:
  1. Wniosek, który został przyjęty przez Komisję posiada status „Przyjęty” lub „Wezwanie do uzupełnienia”
  2. Wniosek, nad którym wykonywane jest postępowanie wyjaśniające (np.: obliczanie dochodu rodziny, przyznawanie punktów za osiągnięcia naukowe) ma status „W opracowaniu”
  3. Status „Oczekuje na decyzje” informuje, że wniosek został opracowany i zostanie przedstawiony na zebraniu Komisji Stypendialnej, aby zdecydować nad przyznaniem lub odmową przyznania świadczenia.
  4. Statusy „Przyznano” oraz „Odmowa” oznaczają, że postępowanie zostało zakończone (więcej na stronie: wydana decyzja)
 4. W przypadku stypendium rektora średnia we wniosku jest weryfikowana/ponownie przeliczana przez Komisję Stypendialną w ostatnim dniu składania wniosków. Oznacza to, że w momencie składania wniosku w systemie możesz mieć wpisaną średnią 0 (albo inną) i nic nie szkodzi. Ważne, aby mieć ustaloną średnią w dniu jej weryfikacji.
UWAGA, szczególnie dla osób, które wróciły z wymian studenckich:
O większości z Was wiemy – macie albo dług punktowy, albo brak przedmiotów, albo niezatwierdzone oceny, bo czekacie na dane „stamtąd”. Nie mniej jednak napiszcie nam o tym emaila – aby Wasze podanie nie było potraktowane „jak wszystkich”.