Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Co trzeba sprawdzić ZANIM złoży się wniosek:

Przed złożeniem wniosku student powinien: 

  1. Zweryfikować swoje dane kontaktowe w MojaPG. W szczególności: telefon, adres (do korespondencji*)
  2. Zweryfikować numer konta bankowego (ważne: musisz być właścicielem/ współwłaścicielem podanego konta bankowego).
  3. Przeczytać Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.
Pamiętaj: składając wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem świadczeń dla studentów.
* Kodeks Postępowania Administracyjnego: Art. 64 § 1: „Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.” – czyli nie będzie stypendium.