Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Jeżeli otrzymałeś decyzję i się z nią nie zgadzasz - masz prawo się odwołać w terminie wskazanym w pouczeniu (więcej o odwołaniach)

Jeżeli w trakcie otrzymywania stypendium zmieniło się coś w sytuacji Twojej rodziny to masz obowiązek poinformować o tym Komisję Stypendialną. Komisja ponownie wyliczy dochód Twojej rodziny i wystawi nową decyzję. 

Pamiętaj, że w każdej chwili roku akademickiego możesz zawnioskować o stypendium socjalne. Jeżeli otrzymałeś odmowę przyznania stypendium, ale w Twojej sytuacji majątkowej coś się zmieniło (np.: utrata pracy przez członka rodziny) - masz prawo złożyć odpowiednie oświadczenie (link) wraz z dokumentami.