Dyżury Komisji Stypendialnej:

W dniach 25.02 - 06.03 dyżury będą podawane na konkretny dzień. Przed przyjściem do Komisji sprawdź, czy mamy dyżur.

26.02 - środa: 9.30 - 13.30

28.02 - piątek: 9.30 - 10.30

28.02 - piątek: 15.00 - 16.30

dyżury na dni 2.03 - 6.03 zostaną podane najpóźniej 28.02

DYŻUR w dniu 28.02, w godzinach 9.30 - 10.30 (ten podkreślony) jest dedykowany tylko i wyłącznie osobom, które składają więcej niż 15 wniosków w zamkniętej kopercie. System kolejkowy nie będzie uruchomiony - w tych godzinach należy wejść do pokoju Komisji i pozostawić kopertę z wnioskami. Szczegóły
Obowiązują zapisy w systemie kolejkowym PG. W celu zapisania się do kolejki należy rejerestrować się w terminalu znajdującym się w holu budynku.
Nie zdążyłeś na dyżur? Nie pasują Ci godziny?
Wniosek wraz z kompletem dokumentów można wysłać pocztą. Adres i szczegóły w zakładce Komisja.

Wnioski o stypendium rektora - ważne! Wnioski o stypendium rektora - ważne!

Dotyczy tylko wniosków o stypendia rektora Przypominamy, że wnioski można składać za pośrednictwem osoby trzeciej, np.: starosty grupy/roku. Starosta kierunku/grupy, który jednorazowo składa...

VII tura przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - Wyniki VII tura przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - Wyniki

Informujemy, że Komisja Stypendialna przyznała miejsca w Domach Studenckich PG w VII turze rozdziału miejsc.  Skierowanie do DS jest ważne do 23.02.2020r. - do tego dnia należy się zakwaterować, w...

Wnioskowanie o Świadczenia dla studentów w semestrze letnim Wnioskowanie o Świadczenia dla studentów w semestrze letnim

Studenci studiów II stopnia Stypendium rektora Przypominamy, że studenci studiów II stopnia, którzy otrzymali stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademikiego 2019/2020 - otrzymali...