Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Decyzje dotyczące stypendiów

Informujemy, że do Komisji Stypendialnej wpłynęło ponad 900 wniosków o stypendium rektora.

Ze względu na konieczność wezwania do uzupełnienia części Wnioskodawców oraz ustawowy termin 14 dni na uprawomocnienie się decyzji od momentu dostarczenia do Wnioskodawcy, przewidywany termin wypłat stypendiów szacujemy na przełom marca i kwietnia.

Prosimy nie wysyłać e-maili oraz nie telefonować z zapytaniem kiedy nastąpi wypłata stypendiów.