Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Informacja dla studentów WIMiO - stypendium rektora

W odpowiedzi na liczne pytania, związane z decyzją Władz Wydziału dotyczącą przedłużenia sesji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, informujemy, że:
1. Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w regulaminowym terminie - do 4 marca.
2. Średnie ocen studentów WIMiO będą weryfikowane przez Komisję po zakończeniu przedłużonej sesji i wpisaniu ocen.
 
Ponadto informujemy, że w każdej sytuacji, kiedy we wniosku widnieje średnia ocen równa 0, weryfikujemy poprawność średniej, kontaktując się z dziekanatem.