Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

KOLEJKA DO KOMISJI STYPENDIALNEJ

W poniedziałek 18. października mija termin skałdania wniosków o świadczenia stypendialne z Funduszu Stypendialnego (stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Złożenie wniosku w tym terminie tj. do 18.10.2021 (włącznie) jest warunkiem przyznania stypendium od października, czyli również za miesiąc październik.

Wnioski złożone po tym terminie będą również rozpatrywane, ale stypendium będzie mogło być przyznane od listopada.

Wniosek uznany zostanie jako złożony w terminie jeśli:

1.  znajdzie się w skrzynce podawczej Komisji Stypendialnej stojącej przy portierni w budynku Bratniak do końca dnia 18.10.2021 r. (obecnie wejście znajduje się od ul. Siedlickiej, a budynek zamykany jest o godz. 22.00)

2. wpłynie na Politechnikę Gdańską listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej z datą stempla pocztowego 18.10.2021 r.

(w przypadku innego operatora pocztowego/firmy kurierskiej liczy się data wpłynięcia na Uczelnię)

3. zostanie złożony na dyżurze Komisji Stypendialnej najpóźniej w dniu 18.10.2021 r.

UWAGA!

Komisja Stypendialna może przyjąć ograniczoną liczbę osób na dyżurze.

Ze względu na obowiązujący stan epidemi, aby zapobiec gromadzeniu się studentów pod pokojem przyjęć Komisji Stypendilnej, została utworzona lista kolejkowa dla spraw wymagających osobistej konsultacji.

Pozostałe sprawy prosimy konsultować telefonicznie podczas dyżurów pod numerem telefonu 58 348 67 22.

Na dyżurach komisji będą przyjmowane osoby zapisane na listę na konkretną godzinę.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami prosimy wrzucać do skrzynek podawczych komisji w Bratniaku przy portierni.

W przypadku złożenia niepełnego wniosku do 18.10.2021 r. - wniosek zostanie uznany za złożony w terminie, a Wnioskodawca zostanie telefonicznie wezwany na konsultację z komisją lub wezwany listownie o uzupełnienie brakującej dokumentacji.