Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Nagroda Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej

Niniejszym publikujemy listę laureatów Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej. Wyłoniono 25 zwycięzców spośród ponad 250 zgłoszonych kandydatów, którzy zgłosili swoje osiągnięcia i działalność w sferach naukowej, społecznej i sportowej. Nagroda w wysokości 2000 zł zostanie przesłana do dnia 15 czerwca 2021 r.

Numery albumu zwycięzców podane są w losowej kolejności:

165561
176241
176932
175499
177428
175924
166140
176394
176593
167372
175263
165028
168747
184407
181495
160811
172208
172255
171310
168962
175627
168197
173266
162932
160757
 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!