Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Opublikowano decyzje - stypendium rektora

Informujemy, że wiadomość e-mail z systemu MojaPG o przyznaniu/odmowie przyznania stypendium jest wyłącznie informacją.

W ciągu najbliższych dni zostaną do Państwa wysłane decyzje administracyjne, z których dowiecie się dlaczego została podjęta taka, a nie inna decyzja. Od otrzymanej decyzji macie Państwo 14 dni na złożenie odwołania.

Decyzje będą wysyłane:

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej - dla studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora papierowo;
  2. za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP - dla studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora elektronicznie.
Odwołanie nie przysługuje przed odebraniem decyzji