Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Przypomnienie ws stypendium rektora dla II stopnia studiów

Jeśli studiujesz na II stopniu i chcesz ubiegać się o stypendium rektora na semestr letni 2020/2021, złóż wniosek o przyznanie stypendium rektora za pośrednictwem MojaPG => Stypendia.

Teraz można wysłać wniosek poprzez ePUAP

Zgodnie z §24 ust. 2 pkt 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej stypendium rektora dla studentów studiów II stopnia przyznawane jest na okres 5 miesięcy! (od marca do lipca)

Termin składania wniosków: 22.02.2021-04.03.2021

UWAGA: Zgodnie z §71 Regulaminu decyzja o przyznaniu świadczenia, wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, w którym student ukończył studia!

W praktyce oznacza to, że jeśli obronisz się w czerwcu 2021, ostatnią wypłatę stypendium otrzymasz w czerwcu!

Średnia ocen, która jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu podania o przyznanie stypendium rektora (§39 Regulaminu)  

Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu podania o przyznanie stypendium rektora (§40 Regulaminu)