Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

STYPENDIUM SOCJALNE na semestr letni 2020/2021

STYPENDIUM SOCJALNE

Przypominamy:

Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021
i
spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 1. otrzymywałaś/otrzymywałeś stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021;
 2. jesteś absolwentem studiów I stopnia na Politechnice Gdańskiej;
 3. uzyskałaś/uzyskałeś rejestrację na II stopień studiów na Politechnice Gdańskiej;

powinnaś/powinieneś:

 1. wypełnić wniosek o stypendium socjalne za pośrednictwem MojaPG => Stypendia;
 2. wydrukować, podpisać i złożyć w Komisji Stypendialnej
 3. do wniosku dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 8h do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej
 4. NIE ZAŁĄCZAMY PONOWNIE DOKUMENTÓW, na podstawie których przyznano stypendium
  w semestrze zimowym 2020/2021, o których mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu
 5. ZAŁĄCZAMY DOKUMENTY poświadczające zmianę sytuacji materialnej, jeśli taka nastąpiła
  w 2020 lub 2021 roku wraz z:

Wnioskiem o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny - Załącznik nr 8k do Regulaminu

lub

Wnioskiem o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny - Załącznik nr 8j do Regulaminu.