Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Trwa V etap rodziału miejsc w DS

Od 1 lipca 2021 r. do 3 września 2021 r.  trwa V etap rozdziału miejsc w DS.
Mogą w nim wziąć udział studenci, którzy:

  • Nie ubiegali się o miejsce w DS w poprzednich etapach;
  • Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymali;
  • Otrzymali niepreferowany numer DS.

Przypominamy, iż aby wziąć udział w tym etapie należy opłacić kaucję gwarancyjną - 400 zł.

Zapoznaj się z zasadami