Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Zamiany DS "głowa za głowę" - II edycja

W dniach 26.08.2021 r. - 29.08.2021 r. będzie możliwość zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich w trybie „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i wysłać stosowną wiadomość e-mail. 

Płeć nie ma znaczenia.

Zasady zamian:

 1. Student musi wysłać wiadomość z konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl na adres oks@pg.edu.pl 
 2. Wiadomość zatytułować „Zamiana głowa za głowę”.
 3. Należy wysłać wiadomość w dniach 26.08.2021 r. - 29.08.2021 r.
 4. W treści wiadomości musi znajdować się krótka i jasna informacja. Przykładowa wiadomość poniżej. 
 5. Osoba, z którą się zamieniamy również musi wysłać wiadomość e-mail.

Przykładowa para wiadomości:

 1. Adam Kowalski pisze:
  Proszę o zamianę przyznanego miejsca w DS 2 na miejsce w DS 7, ze studentem Janem Kowalskim (123456)
 2. Jan Kowalski pisze:
  Proszę o zamianę przyznanego miejsca w DS 7 na miejsce w DS 2, ze studentem Adamem Kowalskim (654321)

 Potwierdzenie zamiany otrzymacie Państwo nie później niż 3 września 2021 r.