Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM PRZEZ ePUAP

Już od dziś wniosek o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP!!!

Termin składania wniosków: 04.10.2021 r. - 18.10.2021 r. (aby mieć szansę na otrzymanie stypendium na maksymalny okres)

Informujemy, że zgodnie z zasadami nowego Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej istnieje możliwość elektronicznego składania wniosków o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych
z Funduszu Stypendialnego za pośrednictwem platformy ePUAP

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem portalu MojaPG moduł Stypendia, a następnie wysłać postępując zgodnie z instrukcją:

https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=8129183

Załączniki do wniosku należy dołączyć jako skany, ewentualnie czytelne zdjęcia dokumentów niewymagające obróbki graficznej zgodnie z poniższymi wymaganiami:

  • format PDF (do przekształcenia plików JPG na PDF służą aplikacje dostępne nieodpłatnie w Internecie),
  • białe tło, bez zbędnych dodatkowych elementów (dłonie, przedmioty itp.),
  • podpisane według schematu: Nazwisko_Imię_nr-albumu_Zał._X_str._X

  (np. Kowalski_Jan_9999_zał._2_str_1),

  • każdy załącznik osobno w jednym pliku/skanie wielostronicowym.

W uzasadnionych przypadkach student może zostać wezwany do okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku, wystawionych przez instytucje inne niż Uczelnia.

Dotychczasowa forma składania wniosków zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej będzie nadal dostępna, ale zalecana jest forma elektroniczna - przyspieszy to proces przyznawania i wypłacania stypendium.