Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022
powinieneś:

 1. wypełnić wniosek o stypendium socjalne za pośrednictwem MojaPG => Stypendia;
 2. wydrukować, podpisać i złożyć wniosek w Komisji Stypendialnej (jak złożyć wniosek)
 3. do wniosku załączyć dokumenty, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Lista wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne
 4. załączyć dokumenty poświadczające zmianę sytuacji materialnej, jeśli taka nastąpiła
  w 2020 lub 2021 roku wraz z:

Wnioskiem o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny - Załącznik nr 2c do Regulaminu

lub

Wnioskiem o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny - Załącznik nr 2b do Regulaminu.

 

Aby móc dokładnie określić listę załączników Wnioskodawca powinien przeczytać w kolejności:

 1. Jaki jest skład mojej rodziny?
 2. Jakie dokumenty o dochodzie potrzebuje?
 3. Dochody utracone i uzyskane
 4. Zwiększenie do stypendium socjalnego
 5. Zmiana sytuacji rodzinnej po otrzymaniu decyzji

Jeśli otrzymywałeś stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021 czytaj TU