Progi i kwoty dotyczące sypendiów, obowiązujące w roku akademickim 2021/2022, zostaną ustalone po zakończeniu okresu składania wniosków oraz określeniu ich liczby wg rodzajów stypendiów.

W roku akademickim 2020/2021 progi te oraz kwoty były nastepujące:

Stypendium socjalne:

Wskaźnik Wartość
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 1050 zł
Podstawa naliczania stypendium socjalnego 1550 zł
Kwota minimalna stypendium 500 zł
Kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) 1937 zł
Maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego 1000 zł

 

Stypendium rektora - studenci:

Procent osób uprawnionych do otrzymania stypendium rektora wynosi 8% (kryterium I - 7%; Kryterium II - 1%)

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium I:

Wskaźnik Wartość
Kwota minimalna stypendium rektora 500 zł
Kwota maksymalna stypendium rektora 1000 zł

 

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium II:

Uzyskane punkty wg kryterium II Kwota stypendium
do 28 400 zł
29-32 500 zł
33-48 600 zł
49-100 750 zł

 

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium III: 750 zł

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Minimalna wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 625 zł

 

Zapomoga

Minimalna wysokość zapomogi: 172 zł

Maksymalna wysokość zapomogi: 1937 zł