Akademik doktorancki DS12 – ważne informacje

 

1. Dla kogo?

O akademik ubiegać się mogą doktoranci wraz z małżonkiem i dziećmi. Za zgodą rektora mogą mieszkać również partnerzy doktorantów.

2. Gdzie?

Doktoranci na PG mają prawo do zamieszkania w akademiku doktoranckim ("domu doktoranta") DS12, znajdującym się na osiedlu akademików przy ul. Traugutta 115A. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, większość w łącznikach 2-pokojowych z łazienką i aneksem kuchennym z lodówką.

3. Jak otrzymać miejsce w DS12?

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy wypełnić wniosek w systemie moja.pg w odpowiednim terminie.

Regulaminy, druki i wnioski (komunikat Prorektora) znajdują się tutaj

4. Opłaty:

Opłaty należy wnosić do 20 dnia danego miesiąca (doktoranci) lub 10 (pozostali mieszkańcy). W trakcie roku akademickiego opłaty obliczane są automatycznie w moja.pg - płatne przelewem na indywidualne konto. W trakcie wakacji płatność tylko gotówką w kasie akademika.

Cennik znajduje się tutaj.

 

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące przydziału miejsc w akademikach PG, w tym informacje o wolnych miejscach, dyżurach i wynikach ich rozdziału publikowane są na stronie Działu Spraw Studenckich oraz częściowo na stronie Samorządu Doktorantów.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami, dotyczącymi miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami.

  • Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września.
  • Pozostali doktoranci mogą składać wnioski o miejsce na wakacje od 12 do 16 czerwca. Zdjęcie lub skan wniosku należy wysłać na rm.ds12@pg.edu.pl. Wiadomość należy wysłać z konta w domenie PG.
  • Wnioski o miejsca na rok 2020/2021 obecni doktoranci składają od 12 do 23 czerwca przez MojaPG, moduł Stypendia.
  • Doktoranci przyjmowani w najbliższej rekrutacji na rok 2020/2021 będa mogli składać wnioski od 13 do 20 października, ze względu na przesuniętą rekrutację.
Więcej informacji (w tym link do zmienionego zarządzenia i komunikatu ws. akademików) na stronie Samorządu DoktoranckiegoDziału Spraw Studenckich.
 Z powodu przesunięcia rekrutacji do Szkoly Doktorskiej zostało opracowane specjalne rozwiązanie, dotyczące zamieszkania w akademikach. 

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej oraz osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, które mieszkają obecnie w Domach Studenckich PG, mogą złożyć do Prorektora ds. kształcenia, dr hab. inż. Marka Dzidy, prof. uczelni, wniosek (w formie pisemnej) o przedłużenie prawa do zamieszkania w DS do końca października.

Osoby przyjęte na pierwszy rok kształcenia będą mogły składać wnioski o przyznanie miejsca w akademiku na rok akademicki 2020/2021 w terminie 13-20 października.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Zarządzenie to odnosi się również do Doktorantów Szkoły Doktorskiej, w zakresie DS (str. 33).
§99 (...)
3. Doktoranci wnioskują o przyznanie miejsca w DS 12 wraz z przyznaniem konkretnego pokoju
w tym DS.
§100 Podczas przydzielania miejsc w pokojach w DS 12 przyjmuje się następującą kolejność:
1) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego, o którym
mowa w Ustawie o rehabilitacji;
2) skończony rok studiów na studiach III stopnia lub w szkole doktorskiej;
3) zamieszkiwanie w DS12 w poprzednich latach;
4) czynne działanie na rzecz środowiska doktorantów PG.