Akademik doktorancki DS12 – ważne informacje

 

1. Dla kogo?

O akademik ubiegać się mogą doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej na PG. Doktorant może złożyć podanie o dokwaterowanie współmałżonka i/lub dzieci do tego samego pokoju.

 

2. Gdzie?

Doktoranci na PG mają prawo do zamieszkania w akademiku doktoranckim ("domu doktoranta") DS12, znajdującym się na osiedlu akademików przy ul. Traugutta 115A. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, większość w łącznikach 2-pokojowych z dzieloną łazienką i aneksem kuchennym z lodówką.

Nawet w przypadku wolnych pokoi w DS 12 przydzielenie osobnego pokoju współmałżonkowi i/lub dzieciom nie jest możliwe. DS 12 nie posiada infrastruktury przystosowanej dla rodzin z dziećmi.

Nie możemy zagwarantować miejsca w pokoju 1-osobowym w DS-12. Miejsca w akademikach otrzymają tylko Ci doktoranci, którzy zawnioskują o to przez system moja.pg w terminie przyznawania akademików i przyjadą na PG do końca października.

 

3. Jak otrzymać miejsce w DS12?

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy wypełnić wniosek w systemie moja.pg w odpowiednim terminie.
Niezłożenie wniosku i przyjazd po 30 września skutkuje brakiem możliwości zakwaterowania w akademiku.
W przypadku nowoprzyjętych kandydatów obowiązuje pula 30% miejsc i proporcjonalny podział miejsc dla Polaków oraz cudzoziemców zgodnie z obowiązującym podziałem miejsc w Szkole Doktorskiej ustalonym Zarządzeniem Rektora w sprawie ogłoszenia rekrutacji.

W przypadku braku miejsc w DS-12 doktoranci kierowani są do innych akademików, dysponujących pokojami dwuosobowymi. Miejsca w akademikach i pokojach przydzielane są w sposób losowy w zależności od daty pojawienia się na uczelni.

 

4. Opłaty:

Opłaty należy wnosić do 20 dnia danego miesiąca (doktoranci) lub 10 (pozostali mieszkańcy). W trakcie roku akademickiego opłaty obliczane są automatycznie w moja.pg - płatne przelewem na indywidualne konto. W trakcie wakacji płatność tylko gotówką w kasie akademika.

Cennik na r.a. 2021/2022 znajduje się tutaj.
Cennik na r.a. 2022/2023 znajduje się tutaj.

 

5. Dodatkowe informacje:

Zachęcamy do zapoznania się z:
Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Zarządzenie to odnosi się również do Doktorantów Szkoły Doktorskiej, w zakresie DS-12 (str. 33).

§99 (...)
3. Doktoranci wnioskują o przyznanie miejsca w DS 12 wraz z przyznaniem konkretnego pokoju
w tym DS.
§100 Podczas przydzielania miejsc w pokojach w DS 12 przyjmuje się następującą kolejność:
1) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego, o którym
mowa w Ustawie o rehabilitacji;
2) skończony rok studiów na studiach III stopnia lub w szkole doktorskiej;
3) zamieszkiwanie w DS12 w poprzednich latach;
4) czynne działanie na rzecz środowiska doktorantów PG.

Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2022 z 10 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

 

6. Alternatywne miejsca zakwaterowania