Akademik doktorancki DS12 – ważne informacje

 

1. Dla kogo?

O akademik ubiegać się mogą doktoranci wraz z małżonkiem i dziećmi. Za zgodą rektora mogą mieszkać również partnerzy doktorantów.

2. Gdzie?

Doktoranci na PG mają prawo do zamieszkania w akademiku doktoranckim ("domu doktoranta") DS12, znajdującym się na osiedlu akademików przy ul. Traugutta 115A. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, większość w łącznikach 2-pokojowych z łazienką i aneksem kuchennym z lodówką.

3. Jak otrzymać miejsce w DS12?

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy wypełnić wniosek w systemie moja.pg w odpowiednim terminie.

Regulaminy, druki i wnioski  znajdują się tutaj

4. Opłaty:

Opłaty należy wnosić do 20 dnia danego miesiąca (doktoranci) lub 10 (pozostali mieszkańcy). W trakcie roku akademickiego opłaty obliczane są automatycznie w moja.pg - płatne przelewem na indywidualne konto. W trakcie wakacji płatność tylko gotówką w kasie akademika.

Cennik znajduje się tutaj.

 

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące przydziału miejsc w akademikach PG, w tym informacje o wolnych miejscach, dyżurach i wynikach ich rozdziału publikowane są na stronie Działu Spraw Studenckich oraz częściowo na stronie Samorządu Doktorantów.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami, dotyczącymi miejsc w DS12 dla doktorantów. 

Przyznawanie miejsc w domach studenckich - doktoranci:
I etap
24 maja – 6 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
11 czerwca 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
II etap
14 czerwca – 16 czerwca 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.
21 czerwca 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.
III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
13 września – 19 września 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
22 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
IV etap
23 września – 26 września 2021 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.
28 września 2021 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.
V etap
1 lipca 2021 r. – 10 września 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
20 września 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckim w poprzednich etapach
Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Zarządzenie to odnosi się również do Doktorantów Szkoły Doktorskiej, w zakresie DS (str. 33).
§99 (...)
3. Doktoranci wnioskują o przyznanie miejsca w DS 12 wraz z przyznaniem konkretnego pokoju
w tym DS.
§100 Podczas przydzielania miejsc w pokojach w DS 12 przyjmuje się następującą kolejność:
1) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego, o którym
mowa w Ustawie o rehabilitacji;
2) skończony rok studiów na studiach III stopnia lub w szkole doktorskiej;
3) zamieszkiwanie w DS12 w poprzednich latach;
4) czynne działanie na rzecz środowiska doktorantów PG.