Informacja dla osób przyjętych do szkoły doktorskiej

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej proszone są o zapoznanie się z wiadomością wygenerowaną automatycznie przez system eRekrutacja PG, w której pojawia się informacja na temat przydzielonego numeru albumu doktoranta oraz dalszego postępowania.

Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje portal uczelniany Moja PG, na którym istnieje możliwość podejrzenia wszystkich swoich danych osobowych, ocen, zmiany hasła oraz złożenia wniosku z prośbą o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD), dlatego też rejestracja w portalu jest obowiązkowa. W tym celu prosimy o aktywację konta studenckiego z poziomu eRekrutacji lub na stronie https://moja.pg.edu.pl podając dane do aktywacji konta zgodne z danymi podanymi podczas rekrutacji oraz numer albumu umieszczony powyżej. Po aktywacji konta zostanie podany Panu/Pani login, który jest niezbędny w celu zalogowania się do portalu. Podany login jest również adresem poczty studenckiej, na który wysyłane są wszelkie komunikaty zarówno z biura szkoły, jak i z portalu. Adres ma postać login@student.pg.edu.pl, a dostęp do poczty możliwy jest przez stronę https://student.pg.edu.pl. Prosimy o zapamiętanie i nieudostępnianie osobom trzecim loginu i hasła. Zalecaną przeglądarką do korzystania z portalu jest Mozilla Firefox.

Po pierwszym logowaniu w Portalu Uczelnianym prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych osobowych oraz o złożenie wniosku w celu wydania elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD). Wniosek należy złożyć w aplikacji Student na zakładce „Dokumenty” za pomocą opcji „Złóż wniosek”. Jeżeli dane osobowe w systemie są poprawne, należy wybrać rodzaj wniosku „Wydanie legitymacji elektronicznej”. Jeśli zaś dane osobowe są błędne, prosimy wybrać rodzaj wniosku „Wydanie elektronicznej legitymacji ze zmianą danych osobowych”. W powodzie zgłoszenia (krok 3) proszę wybrać opcję „Wydanie nowej ELD”. Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie. Zdjęcie powinno być w formacje .jpg i powinno spełniać te same wymagania co zdjęcie do dowodu osobistego. Wszelkie informacje dotyczące zmiany statusu wniosków przychodzą na pocztę studencką oraz są widoczne w portalu (zakładka„Wnioski”). Wydanie legitymacji doktoranckiej powiązane jest z uiszczeniem opłaty – kwota, faktura oraz pozostałe informacje dotyczące płatności są udostępnione w zakładce „Płatności”, opcja „Moje faktury”. Wpłata musi wpływać na indywidualny i unikatowy, specjalnie do tego wygenerowany numer konta bankowego. Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura. Numer faktury (bez dodatkowych danych, takich jak imię i nazwisko czy numer albumu) musi znaleźć się w tytule przelewu. Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty! Dla własnej wygody doktoranci mogą skorzystać z ePłatności, które są księgowane natychmiastowo. UWAGA: Osoby, które kontynuują naukę na Politechnice Gdańskiej i które posiadają ELD wydaną przez PG nie muszą składać wniosku o ELD. Przysługuje im wcześniej wydana ELD przez PG.

W razie problemów z aktywacją konta studenckiego oraz obsługą portalu proszę zapoznać się z instrukcją, która jest dostępna na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/ lub proszę wypełnić formularz kontaktowy na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/form/