Informacje dot. dokumentów do wypełnienia oraz ubezpieczeń

 

Prosimy o upewnienie się, że dane w systemie moja.pg po imporcie z systemu rekrutacyjnego są aktualne. W szczególności dotyczy to danych osobowych, adresu, numeru konta bankowego (do celów wypłaty stypendium doktorant winien posiadać konto w walucie PLN w banku polskim).

Aby uzyskać status doktoranta, odebrać legitymację doktorancką, otrzymać stypendium i zostać zgłoszonym do ZUS konieczne jest dostarczenie wskazanego kompletu dokumentów do biura szkoły.

Dokumenty:

W zakładce "Do pobrania" zostały zamieszczone następujące dokumenty i formularze, które należy w komplecie dostarczyć do biura szkoły:

  • Akt ślubowania
  • Oświadczenie doktoranta dla celu wypłaty stypendium doktoranckiego i zgłoszenia do ubezpieczeń
  • Formularz ZUA ZUS + instrukcja: Jak wypełnić formularz ZUA ZUS?
Formularze (Ślubowanie, Oświadczenie i ZUA ZUS) należy wydrukować, wypełnić aktualnymi danymi i jak najszybciej dostarczyć do biura Szkoły Doktorskiej 

 

Ubezpieczenia (informacje):

W zakładce Dla Doktorantów -> Ubezpieczenia i składki pojawiły się informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, OC oraz NNW. Prosimy o zapoznanie się z nimi.