Program dofinansowania konferencji

 

Na prośbę Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej przekazujemy informacje na temat dofinansowania do konferencji. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres samorządu - sdpg@pg.gda.pl.

Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku.

Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane przez doktorantów, dlatego ilość dofinansowań może być ograniczona.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 06.10.2019).

Wymagane informacje:

  • Numer indeksu
  • Imię i nazwisko
  • Dyscyplina w szkole, rok kształcenia
  • Informacje o konferencji
  • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

  • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
  • Zaproszenie na konferencję
  • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia