Program kształcenia w szkole

29 kwietnia 2019 r. Senat PG ustalił program kształcenia w szkole doktorskiej na Politechnice Gdańskiej obowiązujący dla wszystkich dyscyplin uruchamianych w roku akademickim 2019/2020. Program ten ma charakter ramowy.

 

Informacje na temat regulaminu szkoły doktorskiej, szczegółów dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz elementów oceny doktorantów zostaną opublikowane w terminie późniejszym w aktualnościach oraz w zakładce >>> Dla doktorantów.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, aby pozostać na bieżąco.