Regulamin szkoły doktorskiej

10 lipca 2019 r. Senat Politechniki Gdańskiej przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej, który zacznie obowiązywać od początku roku akademickiego 2019/2020.

Regulamin określa organizację kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej, w szczególności:
1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
2) sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;
3) sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej;
4) warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
5) prawa i obowiązki doktoranta.

Sukcesywnie w zakładce >>> Dla doktorantów będziemy umieszczać informacje pochodzące z regulaminu, najistotniejsze z punktu widzenia uczestników Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.