Skład rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych

Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r. dostępny jest pod linkiem

Przedstawiciele doktorantów do rad dziedzin i rad dyscyplin:

  • nauki społeczne - mgr Jakub Golik (WZiE) 
  • nauki ścisłe - mgr inż. Tymon Kilich (FTiMS)
  • architektura i urbanistyka - mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (WArch)
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika - mgr inż. Mikołaj Nowak (WEiA)
  • informatyka techniczna i telekomunikacja - mgr inż. Szymon Zaporowski (WETI) 
  • inżynieria lądowa i transport - wakat
  • inżynieria materiałowa - mgr inż. Marcin Wekwejt (WMech) 
  • inżynieria mechaniczna - mgr inż. Ewa Kozłowska (WMech) 
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - wakat
  • nauki chemiczne - mgr inż. Małgorzata Rudnicka (WChem)