Uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej - rekrutacja standardowa

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.a. 2019/2020 uruchamiamy nabór elektroniczny do naszej szkoły doktorskiej. Zapisy w ramach rekrutacji standardowej startują 24 czerwca 2019 r. i potrwają do 19 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Nabór do szkoły doktorskiej prowadzony jest drogą elektroniczną przez system eRekrutacja.

 

Kandydat przed rejestracją w systemie znajduje sobie potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie deklaracji promotora na podjęcie się opieki naukowej nad przyszłym doktorantem.

Po uzyskaniu zgody promotora kandydat rejestruje swoje konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i aplikuje do szkoły na wybraną przez siebie dyscyplinę zgodnie z uruchomionymi w danym roku naborami. 

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej, a następnie ma możliwość dołączenia skanów dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. 

Nadanie biegu dalszym czynnościom rekrutacyjnym następuje po dołączeniu zgody potencjalnego promotora i uiszczeniu opłaty w pełnej wysokości

 

W przypadku zapytań lub problemów natury technicznej prosimy zapoznać się z instrukcją przygotowaną przez nasze Centrum Usług Informatycznych. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji lub niemożliwości samodzielnego rozwiązania napotkanego problemu prosimy o kontakt z Helpdeskiem. W korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości lub dołączyć zrzut ekranu ilustrujący napotkany problem wraz z jego opisem.