Utworzenie szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2019 utworzona została Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN), która rozpocznie kształcenie doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Więcej informacji >>> Harmonogram prac związanych z utworzeniem szkoły