[Aktualizacja] Ankieta. Zapisy na szczepienia

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi interpretacji kategorii "innych osób prowadzących zajęcia" pragniemy przedstawić następujące stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dn. 16 lutego b.r. aktualizujące nasz poprzedni wpis z dn. 20 stycznia b.r. na temat szczepień [Aktualizacja] Szczepienia przeciw Covid-19 - doktoranci:

Prowadzenie czy też współprowadzenie zajęć w ramach praktyk zawodowych, wynikających z planu studiów, jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, iż doktorant jest inną osobą prowadzącą zajęcia i winien znaleźć się w wykazie pracowników. Informacja ta jest niezwykle istotna, gdyż przekłada się na konieczność włączenia wszystkich doktorantów do I etapu Narodowego Programu Szczepień.

Prosimy o cierpliwość. Trwają prace nad przygotowaniem i rozesłaniem ankiety umożliwiającej wpisanie doktorantów do systemu POLon, co jest warunkiem i podstawą dokonania zgłoszenia w terminie. Tylko osoby, które wypełnią ankietę w podanym niżej terminie, potwierdzając swoją wolę przystąpienia do programu szczepień i spełnienie warunku prowadzenia lub współprowadzenia zajęć, zostaną zgłoszone do programu szczepień przez uczelnię.
Drodzy doktoranci,
dziś otrzymacie na swojego maila PG link do ankiety, którą należy wypełnić dziś (środa 17 lutego) do godz. 17 tylko w przypadku chęci skorzystania z programu szczepień przeciwko COVID-19 w ramach I etapu. Prosimy o śledzenie skrzynek mailowych.

Warunkiem jest prowadzenie lub współprowadzenie zajęć w roku 2020-2021.