[Aktualizacja] Dokumentacja procesu kształcenia -nowa funkcjonalność w MojaPG

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją, dotyczącą sposobu składania sprawozdań, dokumentujących proces kształcenia w Szkole Doktorskiej.

W celu przekazania, uzyskania podpisów osób decyzyjnych oraz zatwierdzania dokumentów w Szkole Doktorskiej wprowadzona została nowa funkcjonalność w systemie MojaPG - Formularze.

Aktualnie funkcjonalność ta obejmuje obieg następujących dokumentów:

  1. Indywidualny plan badawczy
  2. Sprawozdanie roczne / semestralne z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w Szkole Doktorskiej
  3. Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium (doktoranckim/wydziałowym/katedralnym) / sesji sprawozdawczej - jako załącznik do sprawozdania.
  4. Ankieta oceny postępów w pracy naukowej doktoranta

Szablony dokumentów nr 1 – 3, wgrywane do systemu MojaPG przez doktoranta, dostępne są w formacie word na stronie szkoły w zakładce: Dla doktorantów > Do pobrania > Szablony (dostęp po zalogowaniu).
Szablon nr 4, wypełniany przez promotora, dostępny jest w formacie word na stronie szkoły w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu).

Obieg wszystkich dokumentów w systemie / formularzy (także ankiety) inicjuje doktorant.

* Instrukcja korzystania z formularzy do obiegu dokumentów dla doktorantów dostępna w zakładce Dla doktorantów --> Do pobrania --> Szablony (po zalogowaniu)
 * Instrukcja korzystania z formularzy do obiegu dokumentów dla promotorów / koordynatorów dyscyplin w zakładce --> Dla promotorów (po zalogowaniu)

Wymagane terminy, dotyczące formularzy:
--> wypełnienie formularzy w systemie i dołączenie do nich wymaganych plików - do 15 września
--> akceptacja dokumentów w systemie przez promotorów - do 22 września
--> zatwierdzenie dokumentów w systemie przez koordynatorów - do 29 września