[Aktualizacja] Informacje dotyczące zajęć

Prosimy o zapoznanie się z wpisami opublikowanymi w zakładce "Program kształcenia" dla poszczególnych dyscyplin oraz w zakładce "Praktyka zawodowa" dla poszczególnych wydziałów, gdzie zamieszczone zostały aktualne informacje.
Przypominamy o obowiązku realizacji praktyki zawodowej zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie, a także o udziale w seminarium doktoranckim. 
 
  • potwierdzenia/sprawozdania realizacji praktyk doktoranci dokonują w sprawozdaniu z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w szkole doktorskiej (semestralne w przypadku doktorantów pierwszego roku),
  • potwierdzenia udziału w seminarium doktoranckim doktoranci dokonują w w zaświadczeniu uczestnictwa w seminarium (druki do pobrania na stronie).
  • Kwestię seminarium doktoranckiego należy ustalać z promotorem, już bezpośrednio na wydziale.

WAŻNE: Tylko w wyjątkowej sytuacji może nastąpić przesunięcie realizacji praktyk na kolejny rok akademicki, na indywidualny wniosek doktoranta, zaakceptowany przez koordynatora grupy dyscyplin. Przeniesienie praktyk oznacza konieczność realizacji praktyk w podwójnym wymiarze w kolejnym roku akademickim (praktyka za dany rok i za zeszły rok).

Prosimy o śledzenie strony Szkoły Doktorskiej, gdzie na bieżąco zamieszczamy ważne informacje.