[Aktualizacja] Program Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing

Chcielibyśmy poinformować, że w związku z Zarządzeniem Rektora PG nr 84/2020 z 22 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu  NITROGENIUM SUPPORTING EXCELLENCE IN PUBLISHING (Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.), został zaktualizowany wpis w podzakładce, dotyczącej programu Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing.