Dokumentacja procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją, dotyczącą sposobu składania sprawozdań, dokumentujących proces kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Wszystkie dokumenty będziemy przyjmować do 30 września drogą elektroniczną.
 

- sprawozdanie doktoranta z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w Szkole Doktorskiej (zawierające m.in. wykaz zrealizowanych praktyk zawodowych) > poprzez Moja PG*. Odpowiednia funkcjonalność jest w końcówce realizacji przez CUI.
- indywidualny plan badawczy > poprzez Moja PG*. Odpowiednia funkcjonalność jest w realizacji przez CUI.
- zaświadczenie uczestnictwa w seminarium > najprawdopodobniej też przez Moja PG jako załącznik do sprawozdania semestralnego. Odpowiednia funkcjonalność jest w przygotowaniu przez CUI.

Do połowy lipca, zgodnie z informacją z CUI, funkcjonalności powinny być gotowe i wówczas zamieścimy odpowiednią informację na naszej stronie. Proszę śledzić aktualności.