Doradztwo dla młodych naukowców PG

Zapraszamy na indywidualne doradztwo dla młodych naukowców PG

Biuro Karier zaprasza młodych naukowców, w tym doktorantów, na indywidualne konsultacje on-line z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości.

W programie konsultacji – DORADZTWO ZAWODOWE, w tym m.in. wsparcie w zakresie:

 • planowania kariery, sprecyzowania celów zawodowych i sposobów ich realizacji;
 • odkrywania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy;
 • określenia mocnych stron, kompetencji potrzebnych w pracy;
 • określenia optymalnych sposobów wykorzystania własnych talentów
  w karierze zawodowej;
 • przygotowania dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji
  i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

W ramach doradztwa zawodowego, w ofercie, dodatkowo: test badania kompetencji miękkich z Extended Disc. Narzędzie bada: styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, co motywuje, a co demotywuje do podjęcia określonych działań.

Uwaga: ilość testów ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W programie konsultacji -PORADNICTWO DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w tym m.in. wsparcie w zakresie:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. kwestie prawne (wybór formy prawnej i formy opodatkowania);
 • pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności, z dostępnych na rynku źródeł finansowania działalności (w tym m.in. kredyty, pożyczki, dotacje)
 • tworzenia modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas (ułatwiającego kompleksowe sprawdzenie pomysłu przed jego realną realizacją oraz przygotowującego do stworzenia Biznesplanu);
 • przeprowadzenia analizy SWOT dla poszczególnych rozwiązań;
 • dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Przedsiębiorców.

 

W celu uzyskania dostępu do testu oraz umówienia się na spotkanie prosimy kontaktować się z Biurem Karier drogą telefoniczną: 58/ 347 28 84 lub drogą mailową: biuro.karier@pg.edu.pl.