Egzamin ACERT – dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniu 23.06.2020r. w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej.
Egzamin przeprowadzony zostanie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.
W celu zapisania się na egzamin pisemny proszę uzupełnić tabelę i odesłać ją do dnia 05.06.2020r. na adres edyta.slaska@pg.edu.pl     

O dokładnym miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu poinformujemy w terminie późniejszym.